Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông Báo

CÁC KHOÁ TÌNH HỒNG 2015 sẽ được tổ chức để giúp các bạn trẻ dự định lập gia đình (không phân biệt tôn giáo) có cơ hội nghe & thảo luận một số vấn đề căn bản cuả đời sống lứa đôi trước khi bước vào đời sống gia đình. Các bạn có thể ghi danh tham dự:

Khoá TÌNH HỒNG II
vào hai ngày thứ Bảy 26/9/2015 và 3/10/2015
Tại Trung Tâm Công Giáo Vincent Liêm – 95 Mt Alexander Rd, Flemington Vic 3031
Thời gian: từ 9.30 sáng tới 4 giờ chiều
Lệ phí tham dự là $120 mỗi người bao gồm ghi danh, ăn uống trong ngày, tài liệu và các chi phí khác... (có thể đóng khi đến tham dự khoá).

Muốn tham dự khóa, xin vui lòng ghi danh nơi:
Cha Quảng: quangsdb@yahoo.com
hoặc điện thoại 0412 560445;
Cha Tân: ngoctansss2014@yahoo.com.au
hoặc điện thoại 0435 582525 Anh Trúc: truc.nguyen@team.telstra.com hoặc điện thoại: 0418 926986